HÁ MIỆNG MẮC QUAI*

Ảnh: Sưu tầm


Chúng chạy từ cấp Bộ
Xuống tới Sở Tài nguyên
Quan tham ăn đút lót
Nên cứng miệng vì tiền

Tàu là vua hối lộ
Quan ta cũng thành vua
Nên môi trường ô nhiễm
Chính quyền phải chào thua

Cảng Hào Hưng Dung Quất
Nước biển màu cà phê
Do bọn Tàu xả thải
Bộ tài nguyên bảo kê

Họ nói tảo Silic
Không gây hại cho người
Ngó qua loa rồi biến
Ôi thật quá nực cười

Miệng nói làm kinh tế
Không đánh đổi môi trường
Quan chức ăn đút lót
Nên môi trường thảm thương

Tất cả do tham nhũng
Nên há miệng mắc quai
Xã hội đành bất lực
Bởi quan chức quái thai
24/12/2019
Tú Sụn
* Thời gian qua, một số người dân, cán bộ, hưu trí ở Khu kinh tế Dung Quất (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cung cấp hình ảnh, clip đến các cơ quan chức năng, báo chí về việc Công ty TNHH MTV Hào Hưng (Công ty Hào Hưng, trụ sở thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) xả thải ra biển. Cục môi trường kiểm tra và kết luận do tảo Silic gây đổi màu nước biển, không gây hại cho loài thuỷ sinh và người!