TUYỆT TÁC CỦA THIÊN NHIÊN*

Ảnh: Fb Nguyễn Duy Chương


TUYỆT TÁC CỦA THIÊN NHIÊN*
(Thủ vĩ ngâm)
Giữa trời tuyệt tác của thiên nhiên
Bàng thạch uy nghiêm tĩnh toạ thiền
Tồn tại bao thời ngoài tưởng tượng
Cân bằng muôn thuở đất xô nghiêng
“Phong ba bão táp không hề hấn
Vật đổi sao dời vẫn đứng yên”**
Có một không hai trên thế giới
Giữa trời tuyệt tác của thiên nhiên
8/5/2024
Tú Sụn

* Tảng Idol, ở North Yorkshire, nước Anh

** Đối lưu thuỷ