NGÀY XUÂN CÔ LIÊU

Ảnh: Sưu tầm


Thơ thẩn buồn tênh giẫm ánh hừng
Ngoài kia lũ trẻ nghịch tưng bừng
Đường thôn rực rỡ màu hoa nở
Lối xóm xanh tươi sắc lộc xuân
Nhộn nhịp khắp miền vui đón tết
Cô liêu một cõi lệ sầu rưng
Giá như trở lại ngày xuân trước
Biết mấy yêu thương biết mấy mừng
9/3/2020
Tú Sụn