ĐẬM HƯƠNG THU

Ảnh: Sưu tầm


ĐẬM HƯƠNG THU
Chiều hôm thủng thỉnh dạo ven đồi
Chợt thấy lá vàng trải khắp nơi
Bát ngát rừng cây hồn ngớ ngẩn
Xanh lơ màu cỏ dạ bồi hồi
Bây giờ gắng gượng càng như vậy
Ngày ấy đèo bồng cũng thế thôi
Quen lạ, lạ quen mùi thuở ấy
Hương thu thấm đậm đã lâu rồi
27/8/2023
Tú Sụn