CŨNG THÌ LÒNG CĂM THÙ

Ảnh: Sưu tầm


Khi Tổ quốc lâm nguy
Khi ngoại bang xâm lược
Khi tay sai bán nước
Chúng giết hại dân lành
Chúng đốt phá tan tành
Hãm hiếp và cướp bóc
Bắn phanh thây nát óc
Bắt tra tấn dã man
Không một lời khóc than
Dâng căm thù tột độ
Dù xương rơi máu đổ
Tiễn chồng, con lên đường
Tải đạn ra chiến trường
Góp phần giành chiến thắng
Dù gian khổ cay đắng
Dù chết chóc hiểm nguy
Dưới bão đạn vẫn đi
Dưới mưa bom không sợ
Đến nhà cũng tháo dỡ
Để chống lầy xe qua
Dù giông gói mưa sa
Vững tay chèo vượt tuyến
Vì Tổ quốc cống hiến
Vì hoà bình hy sinh
Lòng căm thù, dân mình
Đã xả thân thế đấy
Đánh ngoại xâm là vậy!

Giờ với giặc nội xâm
Chúng không bắn không đâm
Không tra tấn hãm hiếp
Chúng núp danh nghĩa hiệp
Chúng nói vì đồng bào
Nhưng vơ vét, khoét, cào
Bằng trăm ngàn thủ đoạn
Tiền ngân sách rút cạn
Tiền nợ công ngút ngàn
Đẩy dân ra khỏi làng
Để chúng làm dự án
Gây ra bao ai oán
Hàng ngàn cảnh không nhà
Đang sống trong thái hoà
Vẫn đầu đường xó chợ
Giặc ngoại xâm không sợ
Giặc nội xâm phải run
Mãi nhẫn nhục đau buồn
Mãi đói nghèo vẫn chịu
Không có lời hiệu triệu
Đảng cũng không trao cờ
Đấu tranh kiểu vật vờ
Bằng lá đơn khiếu nại
Mang một khối oan trái
Ra đến tân Trung ương
Mằm vỉa hè dầm sương
Hết ngày này tháng khác
Kêu cổ khô họng rát
Rốt cuộc không được gì
Dẫu có lạy có quỳ
Cũng chỉ là vô vọng
Lòng căm thù lắng đọng
Để gặm nhấm đau thương
Chứ đâu được lên đường
Như ngày xưa đánh giặc
14/8/2020
Tú Sụn