ĐẠI ĐA SỐ CÁN BỘ HÈN

Ảnh: Sưu tầm


Tồi tệ nhất một thời kỳ lịch sử
Bọn tham quan chiếm lĩnh khắp vùng miền
Nạn hậu duệ, tiền tệ và quan hệ
Đẩy người tài, đức độ một cõi riêng

Thế mới rõ tại sao trong guồng máy
Hiện nay đang đa số cán bộ hèn
Vừa ma mãnh, bất tài, vừa vô dụng
Chỉ biết mình lo kiếm chác bon chen

Đã bao năm hô hào chống tham nhũng
Mà ngày càng tham nhũng lại nhiều hơn
Cũng tại vì cán bộ hèn đa số
Nên quan tham vẫn tự đắc nhơn nhơn

Cán bộ hèn tiếp tay cùng tham nhũng
Sẽ gây ra bao hệ luỵ khôn lường
Phòng và chống cũng chỉ là lý thuyết
Nguy cơ này không thoát khỏi nhiễu nhương

Đất nước đang ngàn cân treo sợi tóc
Bởi sân sau, tham nhũng rộ tràn lan
Manh nha trở thành tư bản thân hữu
Người có tâm đang cùng cực hoang mang
28/7/2019
Tú Sụn