TRONG VEO…

Ảnh: Sưu tầm


TRONG VEO…
“Trong veo thì sợ cái gì”*
Anh Thanh nói vậy hãy ghi vào lòng
Đời này sắc sắc không không
Phải chăng văn hoá lọt vòng vô minh
Thế nên u muội làm thinh
Để cho áo váy lung linh đến dường
Còn đâu đạo lí kỷ cương
Biểu dương của ấy coi thường thế nhân
Trong veo như thể để trần
Thanh cao rồi sẽ mất dần thanh cao
Rày mai hoà nhịp ồn ào
Thị phi khó tránh, xì xào lan xa
Hỡi ơi hoa hậu-hậu hoa
Trong veo nhân cách mới là niềm tin
25/12/2022
Tú Sụn
* Lời anh Thanh nói.( đại ý người thanh bạch thì sợ gì)