TẠI ẢI TẠI AI

Ảnh: Sưu tầm


Yêu nhau không dám nói ra
Vẩn vơ ngó bướm sờ hoa những ngày
Chưa lần tay nắm bàn tay
Chưa từng một hướng kề vai mở lòng
Một bên nhớ một bên mong
Một bên đợi một bên trông bao chiều
Đêm đêm vào cõi cô liêu
Trong mơ vẫn ước trăm điều về nhau
Tại ai mà thấm nỗi đau
Tại ai mà mãi trước sau ơ hờ
Tại ải tại ai, tại khờ
Tại ai tại ải bây giờ trắng tay
“Lạc hồn theo cánh chim bay
Niềm riêng dấu kín u hoài ngàn năm”**
19/12/2018
Tú Sụn
** Thơ của tác giả dấu tên