ĐỂ DÂN GIÁM SÁT TÀI SẢN CÁN BỘ*

Ảnh: Sưu tầm


Hầu hết quan đầu tỉnh
Có cửa rộng nhà cao
Sống thượng lưu nhung lụa
Nói mãi được chi nào

Đa số quan cấp bộ
Có cuộc sống giàu sang
Vợ con hưởng phú quý
Vẫn tự đắc hiên ngang

Phần lớn những ông tướng
Có biệt thự siêu xe
Vẫn nhơn nhơn kiêu hãnh
Dân nói Đảng có nghe?

Quan chức có quyền lực
Tất cả họ đều giàu
Gấp ngàn lương dồn lại
Dân nhìn mà thấm đau

Đừng có mà hình thức
Dân đã nói lâu rồi
Cả đơn thư tố cáo
Mà phớt lờ đó thôi

Thậm chí dân tố cáo
Quan tham thuê côn đồ
Hành hung, tạt a xit
Bởi thân cô thế cô

Thậm chí dân tố cáo
Bị vu khống, lu loa
Là Việt Tân phản động
Rồi đàn áp cả nhà

Dân thấp cổ bé họng
Nên nói chẳng ai nghe
Lâu nay vẫn nói mãi
Đảng, Nhà nước chán phè
20/5/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo tienphong.vn: Tạo điều kiện để dân giám sát tài sản cán bộ.