ÉM NHẸM LÀM CHI

Ảnh: Sưu tầm


Bán dâm chưa chết đến ai
Bởi vì việc ấy xưa nay vẫn thường
Hãy nên truy xét tỏ tường
Vì đây như chuyện hoang đường xảy ra
Đó là có những đại gia
Bỏ ra nửa tỷ mua quà cho quan
Trời ơi quá đỗi hoang mang
Vì sao mà lại hoang toàng vung tay
Quan tham lộ mặt là đây
Đô la, gái gú…loại này bất lương
Hối lộ tiền bạc chuyện thường
Hối lộ tình dục kỉ cương còn gì
Quan này là thứ vứt đi
Chớ sao ém nhẹm làm chi nữa trời
Bán dâm dè bỉu tả tơi
Mua dâm, bêu riếu không lời chê bai
Nước mình có một không hai
Nực cười báo chí ngày nay lạ kì
18/9/2018
Tú Sụn