HÃY NHÌN NHỮNG NHÀ HÁT HÀ NỘI ĐÌU HIU

Ảnh: Sưu tầm


Hà Nội Thủ đô nhà hát nhiều
Hầu như tình cảnh mãi đìu hiu
Tồn tại qua ngày nhờ bao cấp
Cho thuê đoạn tháng chẳng bao nhiêu

Nghệ thuật bây giờ bị lãng quên
Bởi chưng nhịp sống vội mà nên
Bao nhiêu nhà hát đành làm cảnh
Năm thì mười hoạ được lần hên

Nhãn tiền Hà Nội mãi vậy rồi
Sài Gòn Thành phố vẫn chịu chơi
Bỏ hơn nghìn tỷ xây nhà hát
Hậu hoạn sau này cũng thế thôi

Thủ Thiêm còn đó nỗi đau buồn
Đại án chưa tuyên, chửa chìm xuồng
Động cơ nào đã toan thôi thúc
Vội vã thông qua quyết định cùn
13/10/2018
Tú Sụn