MÀU THU

  1. Ảnh: Sưu tầm


Sâu thẳm đáy ao một màu trời
Gờn gợn vầng trăng, chiếc lá rơi
Mờ xa bóng núi xanh như ngọc
Lơ lửng vầng mây trắng chơi vơi
Vàng hoe đường cũ, mùa lá úa
Tím ngắt màu xưa, ánh mắt lơi
Ngóng trông một bóng ngần xa ấy
Một cõi thu buồn lắm người ơi
16/3/2018
Tú Sụn