Ý THỨC TỒI*

Ảnh: Sưu tầm


Ti toe giàu ti toe ngông
Nho nhoe kẻ cả, là không được rồi
Ý thức thuộc hạng quá tồi
Xả rác bừa bãi khi ngồi trong xe
Góp ý kênh kiệu không nghe
Cố lý sự nhụt như bè bất lương
Xe sang đậu lỗi ngược đường
Hạng này hậu duệ của phường du côn
Gọi công an đưa về đồn
Giam xe phạt nặng mới khôn ở đời
13/4/2020
Tú Sụn
* Người phụ nữ có vẻ thượng lưu, ngồi trên xe sang, đỗ ngược đường, ăn uống xả rác xuống vỉa hè, người dân góp ý thì hỏi: “Thế đây là đường này của nhà em à?”