CHÁU CÓ ỈA ÔNG CŨNG CHỊU

Ảnh: Sưu tầm


Có ông già chết vợ
Tuổi đã ngoài bảy mươi
Sống một mình đơn lẻ
Tính hiền hay vui cười

Nhà ông có đống trấu
Để giữ lửa quanh năm
Là thói quen cẩn thận
Sưởi ấm lúc lạnh căm

Một hôm có cô gái
Sống ở nhà cùng làng
Cầm đèn sang xin lửa
Ông vui vẻ sẵn sàng

Ông nhiệt tình hướng dẫn
Bằng ống thổi phì phò
Đến khi nào lửa đỏ
Ông châm đóm đốt cho

Cô gái thổi mạnh quá
Ở tư thế lui cui
Nhỡ đánh một quả rắm
Ông nói thế là xui

Cô gái tái mét mặt
Ông nói phải xả xui
Do dự cô đồng ý
Vô nhà ông xả xui

Xả xong mặt hớn hở
Nghe thoả mãn trong lòng
Cô bưng đèn lần lữa
Rồi hí hửng chào ông

Gần trưa cô lại đến
Tự thổi lửa tự mồi
Cố gắng rặn một phát
Ông! Cháu lại rấm rồi

Ông tiếp tục dìu cháu
Vô trong nhà xả xui
Lần này ông cố gắng
Nhưng trong lòng không vui

Chập tối cô đến nữa
Cũng làm như trưa nay
Ông ơi cháu lại rấm
Ông bủn rủn chân tay

Ông phều phào nói nhỏ
Ông đã hết sức rồi
Cháu ỉa ông cũng chịu
Thôi cháu về đi thôi!
13/8/2020
Tú Sụn