TRỜI XUÂN (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


TRỜI XUÂN
(Bài xướng)
Trời xuân rực rỡ sắc hoa vàng
Tiếng của chim rừng rộn rã vang
Ngả phía đằng tây hàng liễu mộng
Ngoài sau sóng biển lạc đôi đàng
Đang mòn mỏi ngóng con thuyền ngược
Lại ngẩn ngơ buồn bến rẽ ngang
Dõi nụ hoa đào e ấp nở
Trời xuân rực rỡ sắc hoa vàng
23.01.2022
Thơ: Giang Hoa

Hoạ bài TRỜI XUÂN của Giang Hoa-hoạ nguyên vận (vần trắc)

TRỜI XUÂN
Rực rỡ màu mai dưới nắng vàng
Đầu thôn lũ trẻ rộn ràng vang
Cây nêu tựa phỗng vươn trong ngõ
Xác pháo như hoa trải mé đàng
Én lượn trời Xuân cùng mây mỏng
Gió vờn sóng nước với đò ngang
Gái trai già trẻ vui năm mới
Rực rỡ màu mai dưới nắng vàng
25/1/2022
Tú Sụn