NHÀ DỘT


Giáo dục nước ta vốn đã tồi
Nay ra văn bản tệ, than ôi!
Hành văn tối nghĩa gây nhầm hiểu*
Lãnh đạo ngô nghê nói lộn lời
Ma tuý ai đời kêu gọi thử
Xì ke ai lại dự phòng chơi
Buồn thay nhà dột từ trên nóc
Cấp bộ bây giờ đến thế thôi?
29/5/2021
Tú Sụn
* Kế hoạch số 455/KH-BGDĐT/2021 của Bộ GD VÀ ĐT: Nhiệm vụ 4, nhiệm vụ 8 câu văn tối nghĩa gây nhầm hiểu cho người đọc.