ÉM NHẸM

Ảnh: Sưu tầm


Dịch sởi lan rộng hoành hành
Sáu mốt tỉnh thành tan tác xơ rơ
Đánh vào nhóm tuổi bé thơ
Vài chục ngàn bệnh nằm chờ hành lang
Hàng trăm trẻ đã chết oan
Bộ Y tế vẫn đàng hoàng như không
Tiêm chủng không được như mong
Phòng dịch lơi lỏng lòng vòng qua loa
Cho nên đại dịch xảy ra
Cả nước lo lắng nhà nhà không yên
Bệnh viện quá tải ưu phiền
Bệnh nhi ngoắc ngoải, hết tiền thuốc thang
Nhưng Bộ trưởng vẫn nói ngang*
Sợ mất uy tín nói càn cho qua
Còn lí sự, cố kêu ca
Quyết không từ chức, lệ nhoà, như oan
Dịch không công bố rõ ràng
Âm mưu ém nhẹm lại càng tội to
Cầu xin bà rời ghế cho
Cứ bu bám mãi hay ho nỗi gì
Bà là thảm hoạ ngành y

29/4/2014
Tú Sụn
* Bà Tiến nói: ” Ở địa vị chúng tôi mà có con cháu mắc sởi, không bao giờ dại cho vào đây” – ý nói là bệnh viện Nhi trung ương!