TRANG ĐÀI-LỮ THỨ

Ảnh: Sưu tầm


BUỔI CHIỀU LỮ THỨ
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan
Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn,
Tiếng ốc xa đưa lẩn trống đồn.
Gác mái, ngư ông về viễn phố,
Gõ sừng, mục tử lại cô thôn.
Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi,
Dặm liễu sương sa khách bước dồn.
Kẻ chốn trang đài, người lữ thứ,
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn?

(Hoạ bài BUỔI CHIỀU LỮ THỨ của Bà Huyện Thanh Quan)
TRANG ĐÀI-LỮ THỨ
Trang đài-lữ thứ khác gì hôn
Nức tiếng giàu sang, dậy tiếng đồn
Phú quý xa hoa nơi phố thị
Bần hàn lam lũ ở miền thôn
Quanh năm nhàn hạ, thu tiền tỷ
Suốt tháng gian lao, ngập nợ dồn
Hèn mọn sang giàu chung một kiếp
Hỏi về chín suối có cùng ôn?
25/7/2021
Tú Sụn