GIÁ TRỊ TÌNH YÊU

Ảnh: Sưu tầm minh hoạ


GIÁ TRỊ TÌNH YÊU
Giá trị tình yêu sánh ngọc châu
Hằng mơ ước vọng được bền lâu
Tựa hoa thơm ngát luôn miên viễn
Là trái ngọt ngào chẳng bể dâu
Thẳng thắn nghiêm trang cùng ý hợp
Thật thà trong sạch với tâm đầu
Thuỷ chung nhất mực không hoen đục
Trọn chữ thâm tình mãi khắc sâu
1/11/2021
Tú Sụn