XÓT XA

Ảnh: Sưu tầm


Lén nhìn em với người ta
Nắng buồn le lói, mây sà ngang vai
Bao nhiêu ngày rộng tháng dài
Chưa nên ân ái, đã phai ân tình
Giờ đây lẻ bóng, một mình
Bóng thành côi cút, mà hình có đôi
Thả tầm mắt tận xa xôi
Tìm trong quá khứ những lời thân thương
Đường quen dấu gót còn vương
Bến xưa hò hẹn hơi sương còn mờ
Quen em từ ấy đến giờ
Chưa lần tay nắm, chưa sờ vai thon
Bao phen quyết chí mà non
Nên xa cơ hội, không còn vận may
Bây giờ không ớt mà cay
Không mật mà đắng mới hay mình khờ
Hiểu từ kẻ tóc chân tơ
Tin yêu trong cả giấc mơ yên lành
Cũng tại anh, chỉ tại anh
Quá ư tồi tệ nên đành cách xa
Lén nhìn em với người ta
Trách mình sao quá thật thà non gan
Xót xa lệ rớm thành hàng
Nắng buồn le lói, chiều tàn, sương rơi
11/7/2018
Tú Sụn