TRÔNG NGƯỜI LẠI NGẮM ĐẾN TA

Ảnh: Sưu tầm


Trông người lại ngắm đến ta
Vừa buồn vừa nhục nước nhà lắm thay
Sao mà lắm nỗi đắng cay
Cướp đêm nhan nhản, cướp ngày như nêm
Lấy ngàn tỷ vẫn thoát êm
Chống tham nhũng thất thoát thêm nữa là
Thanh tra đến phải có quà
Toà án xử cũng xì ra cục tiền
Tham ô hối lộ khắp miền
Bán quan bán chức bán quyền khắp nơi
Bộ máy là một sân chơi
Yếu thua mạnh được sự đời éo le
Ngẫm đến ta quá bét be
Nhìn người thấy họ khắt khe mà thèm
Bên Sing phát hiện lèm nhèm
Một đô tham nhũng cũng đem xử liền
Trăm ngàn đô, phạt bằng tiền
Năm năm bóc lịch, tước quyền công dân
Xin bái phục đến ngàn lần
Ta nên học họ một phần cũng hay
25/12/2018
Tú Sụn