MONG CHỜ VÔ VỌNG

Ảnh: Sưu tầm


Tiếng từ quy khắc khoải
Rơm rớm từng đêm đông
Một suối sầu cuộn chảy
Trôi về cõi hư không
Dẫu mong chờ vô vọng
Từng đêm thâu mãi hòng
23/3/2020
Tú Sụn