DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI THU NHẬP THẤP VÀO ĐƯỜNG CÙNG

Ảnh: Sưu tầm


Khi xăng dầu tăng giá
Kẻ giàu và quan gian
Vẫn bình chân như vại
Dân nghèo thì gian nan

Khi xăng dầu tăng giá
Sản phẩm mất cạnh tranh
Doanh nghiệp phải khóc thét
Có khi phá sản nhanh

Khi xăng dầu tăng giá
Hàng hoá cũng tăng theo
Những người thu nhập thấp
Đã nghèo lại thêm nghèo

Với đồng tiền hạn hẹp
Nhưng mọi thứ đều tăng
Tập trung cho chi phí
Nên chẳng còn cái ăn

Xăng dầu cõng phí thuế
Giá thành tăng gấp đôi
Khiến cho nền kinh tế
Èo uột lại chơi vơi

Ngành công thương có mắt
Mà lại giống như mù
Không thấy được hậu hoạ
Tăng giá xăng là ngu

Xã hội sẽ bấn loạn
Vì làm không đủ ăn
Kinh tế sẽ tụt hậu
Vì phải cõng giá xăng

Xin đừng đẩy doanh nghiệp
Vào phá sản tiêu tùng
Và người thu nhập thấp
Vào hoạn nạn đường cùng

Rất cần một chính sách
Khuyến khích mọi người dân
Xây dựng nền kinh tế
Vì đất nước xả thân
27/4/2019
Tú Sụn