CỔ TÍCH TÌNH YÊU

Ảnh: Sưu tầm


“Tình mình cổ tích buồn thiu
Trăm năm lỗi hẹn mộng chiều ái ân”**
Đâu ngờ ước hẹn phù vân
Nỡ lòng tạo hoá xoay vần mà chi
Lời thương một dạ khắc ghi
Tiếng yêu trao hết còn gì riêng đâu
Cuộc đời mấy bận bể dâu
Tang bồng tiếng gọi địa đầu xông pha
Triền miên góc biển sơn hà
Gió đông khô lệ, nắng nhoà khoé mi
Tháng ngày mộng ước trôi đi
Khô cong tâm tưởng, tà huy đến gần
Bóng xưa dần khuất phai dần
Mộng xưa tan nát trăm phần hẩm hiu
“Tình mình cổ tích buồn thiu
Trăm năm lỗi hẹn mộng chiều ái ân”
20/12/2018
Tú Sụn
** Thơ của tác giả dấu tên