ÔNG QUAN HUYỆN CÙ NHẦY*

Ảnh: Sưu tầm


Ông quan huyện quá cù nhầy
Đo nhiệt chống dịch mà rầy rà nhau
Vỗ bàn, nói xấc, càu nhàu
Vung tay, rướn cổ ra màu quan to
Thái độ này chẳng hay ho
Đã không gương mẫu, bày trò hung hăng
Văng tục, đe doạ rất căng
Chụp ảnh, thách thức, nói năng ngang tàng
Mồm trơ không có khẩu trang
Tác phong hùng hổ như gàn, lưu manh
Tìm hiểu ra: Lưu Văn Thanh
Quan huyện Hớn Quản rành rành mới hay
Công thần dễ có mấy tay
Coi thường pháp luật ông này lớn gan
Đã ngồi vào ghế nhà quan
Kỷ cương phép nước lại càng nghiêm minh
Dân bầu lo cho dân sinh
Bầu nhầm đúng kẻ hợm mình làm quan
Keo này chắc chắn là toang

12/4/2020
Tú Sụn
* Phó Chủ tịch HĐND huyện Hớn Quản (Bình Phước) không chấp hành việc đo nhiệt độ, không đeo khẩu trang còn vỗ bàn, to tiếng, văng tục… với các cán bộ chiến sĩ tại chốt kiểm tra việc phòng chống dịch Covid 19.