MỘT MÌNH TRÊN ĐỈNH HẢI VÂN (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm

QUA ĐÈO NGANG
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan
Bước tới đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại, trời non nước
Một mảnh tình riêng, ta với ta

Hoạ bài QUA ĐÈO NGANG của Bà Huyện Thanh Quan

MỘT MÌNH TRÊN ĐỈNH HẢI VÂN
Hải Vân ngự đỉnh lúc chiều tà
Ánh nước mây trời lẫn sắc hoa
Biển cả nhìn sang nhiều sóng sóng
Làng chài ngó xuống lắm nhà nhà
Trùng trùng rừng núi yêu non nước
Điệp điệp sông hồ mến quốc gia
Hồ thỉ tang bồng bao chiến tuyến
Dừng chân vãng cảnh chỉ mình ta
16/2/2022
Tú Sụn