KÝ BỪA*

Ảnh: Sưu tầm


Cô-nô-ra rồi corana
Phó giám đốc sở Hoàng Thị Lý
Chả hiểu gì mà bà vẫn ký
Lãnh đạo giờ toàn là tinh hoa
2/2/2020
Tú Sụn
* Bà Hoàng Thị Lý, phó Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hoà, viết sai tên virut corona mà vẫn ký thành công văn.