LÃO NÔNG CAN ĐẢM

Ảnh: Sưu tầm


Đường cao tốc đang làm
Lão nông Phạm Tấn Lực
Đã anh dũng tích cực
Tố cáo bọn quan tham

Trình độ là lão nông
Ý chí là sắt đá
Trách nhiệm và gan dạ
Với Tổ quốc non sông

Là một người bình thường
Tuy tuổi già sức yếu
Nhưng không thể cam chịu
Việc sai trái nhiễu nhương

Làm bảo vệ công trình
Thấy việc làm gian dối
Gai mắt không chịu nỗi
Ra sức nắm tình hình

Đã ý thức kiên trì
Đã mạnh dạn dũng cảm
Đã đương đầu can đảm
Đã không hề ngại chi

Bởi thân cô thế cô
Chúng đánh cho hết kiện
Mấy lần phải nhập viện
Bởi bàn tay côn đồ

Bị trấn áp đánh oan
Nhưng không hề nản chí
Ông viết đơn đề nghị
Truy tố những dối gian

Để sự việc kéo dài
Giờ mọi việc đã rõ
Đúng sai đều đã tỏ
Ông tố cáo không sai

Sao các cấp chính quyền
Chưa quan tâm đối tượng
Đúng ra phải khen thưởng
Cả huân chương và tiền

Một việc rất là cần
Phải biểu dương thành tích
Một con người có ích
Cho đất nước nhân dân
27/10/2018
Tú Sụn