TRÁI KHOÁY**

Ảnh: Sưu tầm


Công trình chưa động thổ
Mà đã được nghiệm thu
Thanh toán hơn chín tỷ
Cán bộ liều hay ngu

Cán bộ giờ lờn mặt
Đến pháp luật cũng khinh
Làm những điều trái khoáy
Để mưu lợi cho mình

Nghiệm thu thế không ổn
Đề nghị tỉnh Nghệ An
Mau mau đưa khởi tố
Tước bỏ ngay chức quan

Chuyện nhỏ nhưng không nhỏ
Pháp luật phải nghiêm minh
Xử làm gương kẻ khác
Kẻo quan tham nó khinh
31/3/2019
Tú Sụn
** Chuyện trái khoáy xảy ra tại dự án mương tiêu, thoát nước Bàu Đông do UBND xã Hưng Đông (TP.Vinh, Nghệ An) làm chủ đầu tư.