CHIỀU SẦU NHỚ

Ảnh: Sưu tầm


Nắng nhạt về chiều ngã bến sông
Hiu hiu gió lạc lượn qua đồng
Ngày buồn cạn kiệt niềm khao khát
Tháng nhớ hao gầy nỗi ước mong
Hạnh phúc xa xưa thành dĩ vãng
Đơn côi hiện tại hoá hư không
Ôm sầu nuốt lệ qua ngày tháng
Ước được trùng phùng dẫu viển vông
9/4/2020
Tú Sụn