VINACHEM

Anh: Sưu tầm


Sở hữu nguồn vốn khủng
Ông lớn Vinachem
Đang mang khoản nợ khủng
Lỗ rồi lại lỗ thêm

Thật nước sôi lửa bỏng
Vốn to mà lỗ to
Ai bình chân như vại
Ai mang nặng nỗi lo

Qua mấy đời Thủ tướng
Đã nắm được lỗ lời
Vinachem trụ vững
Cho ngân sách tơi bời

Liên tiếp xin ưu đãi
Lợi nhuận vẫn số âm
Lại bày tái cơ cấu
Với mục đích câu dầm

Cứ như truyện cổ tích
Có câu chuyện hoang đường
Vinachem tồn tại
Đất nước này thê lương
21/8/2018
Tú Sụn