LẺN VÀO RỪNG (hoạ thơ)

Ảnh: Giang Hoa


LẺN VÀO RỪNG
(Hoạ bài thơ LỐI VÀO RỪNG của Giang Hoa)
Lâu lắm đêm nay khám phá rừng
Ôi chao rậm rịt kín như bưng
Đề phòng xúi quẩy nên lo lắng
Cảnh giác oan khiên phải ngó chừng
Háo hức tìm tòi quanh cũng đã…
Hăng say lục lọi khắp mà nhưng…
Hương thơm mật đẫm đều như vậy
Trót lọt qua truông thật quá mừng
11/8/2023
Tú Sụn