VUI BUỒN NHA TRANG

Ảnh: Đặng Văn Mỹ


Vốn là ngọc bích của miền Trung
Biển biếc non cao điệp điệp trùng
Khởi sắc huy hoàng từ đổi mới
Lung linh phố thị thuở hoàng cung
Thiên nhiên tự tại mong bình ổn
Lãnh đạo đang tâm phá đến cùng
Cạo trọc lưng đồi xây biệt phủ
Vui buồn lẫn lộn tiếc màu nhung
9/7/2020
Tú Sụn