TRUNG QUỐC GIỎI ĐI ĐÊM

Ảnh: Sưu tầm


Trung Quốc đi đêm giỏi hơn người
Sẵn sàng lo lót đậm tiền tươi
Đấu thầu bỏ thấp cho được việc
Sau đó trổ mưu kiếm lợi mười

Trung Quốc làm ăn toàn dối gian
Công trình vẫn được nhận tràn lan
Lãnh đạo bộ ngành luôn bảo vệ
Bởi đã nhận rồi nên phải ngoan

Mặt đường cao tốc đoạn Bình Sơn
Người dân đã tố đắp bùn trơn
Quan nói: quy trình là như vậy!
Đúng là ông Thọ có hàm ơn

Ngất ngưỡng ba tư ngàn tỷ đồng
Cao tốc mới dùng đã lún, bong
Thế mới đúng là thầu Trung Quốc
Cổ ngắn, người dân phải buồn lòng

Đồng tiền đi trước đồng tiền khôn
Trung Quốc mưu mô rộn tiếng đồn
Quan ta nhắm mắt ăn bằng được
Dâng hết công trình cho ác ôn
15/10/2018
Tú Sụn