NHỚ NHUNG

Ảnh: Sưu tầm

Trăng vẫn còn đây, gió vẫn đây
Dấu xưa còn đó chửa hao gầy
Hương quen vẫn đậm mùi trìu mến
Hoa vắng lâu rồi, bướm mãi say

Hồng trần một cõi đông như hội
Còn nhớ miền hoang của buổi nào
Bến nước trong veo cùng một thuở
Con thuyền biền biệt tận nơi nao

Ngó mông về phía chân trời thẳm
Dáng trúc võ vàng trải bóng xiêu
Góc biển chiều nay mù ảm đạm
U buồn nhung nhớ gợi niềm yêu
20/7/2021
Tú Sụn