ÔNG NGHỊ

Ảnh: Sưu tầm


Dân bầu thành ông nghị
Ghế Quốc hội ông ngồi
Là cơ quan lập pháp
Chứ đâu phải chuyện chơi

Đúng là rất quan trọng
Nhiệm vụ quá thiêng liêng
Đại diện dân đóng góp
Để xây dựng pháp quyền

Mà tại sao trốn họp
Đúng là quá xem thường
Nêu lý do vô lý
Ông coi nhẹ kỉ cương

Có ông thành nghị gật
Không phát biếu câu nào
Dân bầu lên cốt để
Chỉ giơ tay là sao

Có ông thì ngủ gục
Miệng nhểu dãi dầm dề
Đầu ngả nghiêng dặt dẹo
Trông mà bắt ê chề

Tổng thư ký Quốc hội
Thấy thế cũng phát rầu
Đánh công văn đôn đốc
Mà tác dụng gì đâu

Xin nhắc nhở ông nghị
Hãy xác định vai trò
Dân bầu lên vô ích
Dân thất vọng, nhớ cho!
9/6/2018
Tú Sụn