VÒI VĨNH

Ảnh: Sưu tầm


VÒI VĨNH
Không tiền đút lót bị lôi thôi
Thực trạng lâu nay tệ lắm rồi
Từ nhỏ đến to luôn gạ gẫm
Cả trên xuống dưới cũng đòi xơi
Làm ăn cộng khổ hằng bòn mót
Sống chết đồng cam mãi chịu đời
Đói khát nghèo hèn đeo trọn kiếp
Thiệt thòi cay đắng thảm dân tôi
17/6/2022
Tú Sụn