BỆNH VIỆN UNG THƯ ĐÀ NẴNG

Ảnh: Sưu tầm


Vừa đến tham quan thấy như mơ
Bởi ở Việt Nam có bao giờ
Phòng ốc khang trang luôn sạch sẽ
Giường bệnh thơm tho, ắng như tờ
Thầy thuốc ân cần tôn y đức
Người bệnh hài lòng ngỡ trong mơ
Suất ăn từ thiện ngày ba bữa
Dẫu bệnh hiểm nghèo cũng nên thơ
8/11/2018
Tú Sụn