GỞI ANH LÊ THANH HẢI*

Ảnh: Sưu tầm


Cho dù anh đã hết làm quan
Đại chúng đêm ngày vẫn khóc than
Oán trách vô cùng vì dân khổ
Căm hờn tột độ bởi anh gian
Điều hành một lũ toàn ăn cướp
Lãnh đạo hai phe rặt dã man
Phá nát Thủ Thiêm thành thảm địa
Anh là lãnh chúa tạo dân oan
8/8/2020
Tú Sụn
* Nguyên Bí thư Thành uỷ, tp HCM.