THU VỀ CÀNG THẤY SẦU THÊM

Ảnh: Sưu tầm


Thu về càng thấy sầu thêm
Trong phòng lạnh lẽo ngoài thềm mưa bay
Lưng tròng ngậm đắng nuốt cay
Phù sinh phận hẩm từ rày đơn côi
Hết rồi ngày tháng sóng đôi
Tay trong tay dạo dưới trời thu êm
Chỉ còn là chuỗi bóng đêm
Sống đời lay lắt, không em sống hoài
Thu về, khiên cưỡng từ nay
Cô đơn buồn bã hồn say vật vờ
Cây sầu rụng lá cành trơ
Trời sầu u ám lu mờ bóng mây
Gió sầu ngủ tận ngọn cây
Thu sầu sương đẫm từ ngày không em
7/7/2019
Tú Sụn