LÁI LỤA – LÁI VÀNG

Ảnh: Sưu tầm


Tay lái lụa, tay lái vàng
Lượm ngay cái cổng của làng chở đi
Kông kênh nhưng chẳng hề gì
Giống như làm xiếc rì rì, bon bon
Quanh co qua các lối mòn
Lắc lư chót vót bà con rợn người
Thật là ngộ nghĩnh buồn cười
Nhưng thật đáng trách cái người vô tâm
Tham lam cố chất quá tầm
Tai nạn bất trắc đổ ầm là xong
Khiếp rồi xin bái lạy ông!
5/12/2018
Tú Sụn