ÉO LE

Ảnh: Sưu tầm, minh hoạ


Kẻ nịnh bợ cho học cảm tình
Người trung thực cho là bướn bỉnh
Đường cách mạng sao lắm éo le
Mà đảng ta không hề nói phỉnh

Trước đây nịnh để chui vào đảng
Lên làm quan bản chất khó thay
Ai phấn đấu phải là biết nịnh
Phải có gì xứng đáng trao tay

Và cứ thế một vài thế hệ
Ở trong đảng rặt đám nịnh thần
Cầm cái chắc đảng bị thoái hoá
Sẽ không còn vì nước vì dân

Vào được đảng mới được làm quan
Làm quần chúng suốt đời lính lác
Dù ngay thẳng thì cũng bị quát
Đường cách mạng sao lắm trái ngang

Cũng muốn lắm làm quan cách mạng
Đem sức mình phục vụ nhân dân
Nhưng vấp phải không biết nịnh bợ
Nghĩ thương mình và quá tủi thân
1977
Tú Sụn