MONG ƯỚC

Ảnh: Sưu tầm


Mất em núi sững hao mòn
Mây sầu mất dạng chỉ còn trời xanh
Trần gian thảm nhất là anh
Đêm trường giọt nhớ tàn canh giọt buồn
Ước gì trời ngớt mưa tuôn
Dấu chân trìu mến nét bùn còn nguyên
Mong sao biển lặng bình yên
Để nghe tiếng thở dịu hiền từng đêm
29/2/2020
Tú Sụn