BƯỚC NGOẶT

Ảnh: Sưu tầm


Lần này là lần thứ hai
Bí thư, chủ tịch một Ngài lên ngôi
Vì dân vì nước cả đời
Giản dị, thanh bạch sáng ngời lương tri
Nhân dân kỳ vọng trị vì
Đánh tan tham nhũng còn gì vui hơn
Ngoại xâm bao nỗi căm hờn
Đánh tan tất cả, nhớ ơn Bác Hồ
Nội xâm tham nhũng tham ô
Hy vọng Bác Trọng cầm cờ đánh tan
Lần này lịch sử sang trang
Toàn dân hưởng ứng, vẻ vang Nước nhà
Giành độc lập vang lời ca
Sạch tham nhũng rợp trời hoa dâng Người
Biến nước mắt thành nụ cười
Công ơn Bác Trọng đời đời khắc ghi
Đã bao năm chẳng còn gì
Giờ đây gầy dựng cực kỳ truân chuyên
Mong rằng cán bộ đảng viên
Sống như Bác Trọng khắp miền nở hoa
Đó là mơ ước thiết tha
Đó là gốc rễ Nước nhà vinh quang
Lần này bước ngoặt sang trang
Đánh cho bè lũ quan gian tan tành
24/10/2018
Tú Sụn