HAI ÔNG CHỦ TỊCH BẠO GAN*

Ảnh: Sưu tầm


Hai ông chủ tịch tám năm
Hai mươi ngàn tỷ sủi tăm cái vèo
Mỗi ngày bảy tỷ phăng teo
Thế nên thành phố đã nghèo quá nhanh
Hồi xưa ông Nguyễn Bá Thanh
Làm mười ăn bốn để dành mai sau
Các ông ăn cả mới đau
Rắp tâm bòn rút làm giàu cá nhân
Không qua đấu giá chia phần
Văn bản trái luật nhiều lần ban ra
Vũ “nhôm” hưởng lợi biếu quà
Hai mốt công sản, đất nhà như cho
Bảy dự án giá trị to
Chục ngàn tỷ, các ông lo giấy tờ
Ngẫm mà như ở trong mơ
Các ông giàu có là nhờ Vũ “nhôm”
Dân mình rách áo đói cơm
Các ông trái ngọt hoa thơm an nhàn
Hai ông chủ tịch bạo gan

4/9/2019
Tú Sụn
* Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có bị can Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (giai đoạn từ năm 2006 – 2011) và bị can Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (giai đoạn 2011 – 2014), cùng bị đề nghị truy tố về các tội danh “vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Trong đó, bị can Trần Văn Minh được xác định là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện các hành vi phạm tội. Gây thiệt hại cho Đà Nẵng 20.000 tỉ đồng.