ƯỚC MƠ

Ảnh: Album gia đình


ƯỚC MƠ
Tình đã trao nhau thật tỏ tường
Chân thành tha thiết tựa uyên ương
Say hoa muôn thuở còn tô sắc
Đắm nhuỵ ngàn đời mãi toả hương
Cách mỗi ngày cô dâng nỗi nhớ
Xa vài đêm lẻ đẫm niềm thương
Ước mơ cùng mái nhà yên phận
Trưa sớm bên nhau đoạn vấn vương
23/2/2022
Tú Sụn