KHÔNG HỌC VẪN CẤP BẰNG*

Ảnh: Sưu tầm


Trường Trung cấp Tổng Hợp Hà Nội
Không học vẫn cấp bằng chính quy
Nộp hồ sơ và ba mươi triệu
Hỏi bộ trưởng đó là bằng gì?

Nộp hồ sơ sau vài ba tháng
Nhận đủ phao là đến dự thi
Không đến lớp và cũng chẳng học
Đào tạo thế là đào tạo gì?

Số học sinh có đến lớp học
Mỗi người chục triệu nộp cho trường
Gọi đó là khoản tiền chống trượt
Dù không học vẫn đậu bình thường

Ở ngay Hà Nội anh Nhạ nhé
Làm bộ trưởng anh hỏng biết gì
Không cách chức thì anh từ chức
Ăn đủ rồi đừng có du di

Lò bác Trọng cũng ngay Hà Nội
Anh liệu hồn mà giữ cái thân
Chớ ham hố có ngày gặp hạn
Ngữ như anh đất nước không cần
10/9/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo giaoduc.vn: Nộp 30 triệu đồng sau 2-3 tháng có bằng cao đẳng sư phạm chính quy