CÁT TẶC

Ảnh: Sưu tầm


CÁT TẶC
Cấm ngay dứt khoát chớ lôi thôi
Lấy cát nạo sông hút bãi bồi
Sạt lở hiểm nguy làng xóm sập
Lạc dòng bất trắc cửa nhà trôi
Gian thương đút lót trông lòng nản
Cán bộ ăn tiền thấy máu sôi
Cạn kiệt tài nguyên căm đạo tặc
Ngó lơ vì đã nhét tiền rồi
30/6/2022
Tú sụn