ANH HÙNG HỒ GIÁO

Ảnh: Sưu tầm


Rực hồng cao quý tựa vầng dương
Cả đời tận tuỵ một niềm thương
Trách kẻ quan quyền thường hống hách
Thương người dân dã mãi khiêm nhường
Anh hùng lao động hai lần tặng
Hồ Giáo chăn bò một tấm gương
Tổ quốc ghi công anh mãi mãi
Nhân dân mến phục đức phi thường
1/11/2018
Tú Sụn