CỔ ĐỘ VÀO THU

Ảnh: Sưu tầm


CỔ ĐỘ VÀO THU
Cổ độ vào Thu một giấc nồng
Im lìm xám xịt lớp rêu phong
Dấu chân ngày đấy xanh màu cỏ
Ánh mắt xưa đâu, nát cõi lòng
Sông nước hiu buồn càng tuyệt vọng
Heo may lạnh giá vẫn chờ mong
Biết bao kỷ niệm thời nồng thắm
Khao khát vãn hồi chỉ viển vong
14/9/2023
Tú Sụn